„KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju”

 

Park im. Mieczysława Dukieta zrewitalizowany

 

Dobiegła końca realizacja projektu „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju”.

 

Celem bezpośrednim projektu jest wzrost atrakcyjności Krynicy-Zdroju, jako miejsca o dużych walorach turystyczno-uzdrowiskowych, a także kluczowym znaczeniu dla promocji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez organizowanie na obszarze przyszłej inwestycji kluczowych dla regionu wydarzeń kongresowych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.

 

W ramach projektu zrewitalizowany został Park Dukieta o pow. 1,10 ha w sposób podkreślający jego specyficzne tarasowe ukształtowanie. Zmodernizowane zostały elementy małej architektury i wyposażenie parku m.in. fontanny, które zyskały nowoczesną formę, a przestrzeń parkowa została uzupełniona o nowe atrakcyjne elementy, takie jak schody terenowe z siedziskami oraz leżakami.

Kompleksowej modernizacji poddane zostało oświetlenie parkowe, a nasadzenia zieleni pozwoliły stworzyć nowe aranżacje istniejących wnętrz parkowych. Zmodernizowana i rozbudowana została publiczna toaleta, która na górnej kondygnacji uzupełniona jest o funkcję galeryjno- wystawienniczą.

Istotą projektu wraz z komplementarnymi projektami w ramach programu KURORT KRYNICA jest doprowadzenie do przekształcenia historycznego centrum Krynicy w obrębie strefy A w nowoczesną przestrzeń publiczną, która zachowując wszelkie walory i atrybuty zabytkowego założenia urbanistyczno-architektonicznego, przekształci poprzez sumę działań inwestycyjnych centrum Uzdrowiska w nowoczesne wnętrze urbanistyczne, funkcjonalnie powiązane z architekturą krajobrazu, podkreślające unikatowe w skali kraju wartości przestrzenno-kulturalne, które jednocześnie pozwolą w tej przestrzeni spełniać i rozwijać funkcje uzdrowiskowe, społeczne, gospodarcze i kulturalne, przyczyniając się do budowy nowego wizerunku Krynicy i wzmacniania jej przewag konkurencyjnych w stosunku do innych uzdrowisk zarówno w kraju, jak i w Europie.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Kwota dofinansowania: 5 985 085,66 zł.