Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego 


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającej rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanwowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
Załącznik nr 1 - wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowaniaw wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Załącznik nr 5 - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
Załącznik nr 9 - wzór aktu pełnomonictwa do głosowania   


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamantu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast     


Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - ZPOW-501-14/19 oraz ZPOW-501-57/19 o upływie terminów