Wybory do izb rolniczych

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie zawiadamia, że w niedzielę, 28 lipca odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Chętni do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w okręgu Gminy Krynica-Zdrój mogą zgłaszać swoje kandydatury od piątku 24 maja do poniedziałku 3 czerwca.

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7, pok. 32, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - 8:00 do 16:00, wtorek – piątek - 7.30 do 15.30).

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnieni są:

- rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza),

- podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Krynicy-Zdroju,
- płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzenie na terenie objętym okręgiem wyborczym Gminy Krynicy-Zdroju działów specjalnej produkcji rolnej.

Zgłoszenie kandydata na członka komisji okręgowej>>

Oświadczenie kandydata na członka komisji okręgowej - zgoda na przetwarzanie danych osobowych>>

Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej>>


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VI KADENCJI - 28 LIPCA 2019  - informacje Krajowej Rady Izb Rolniczych>>