Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 19/19 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.


Informacja Burmistrza Krynicy-Zdroju o prawie wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania tj. 26 maja 2019 r. ukończą 75 lat, a także wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do głosowania przez pełnomocnika 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej


Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej Nr 10/19 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. znak: ZPOW-501-14/19 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do PE.


Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych