Wybory samorządowe 2018

Aktualne informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu na stronie:

http://nowy-sacz.kbw.gov.pl/


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Krynica-Zdrój


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 8 w gminie Krynica-Zdrój


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr I w gminie Krynica-Zdrój


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 9.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania nr 13 w gminie Krynica-Zdrój


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 7 w Krynicy-Zdroju


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 2.10.2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 2.10.2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Krynicy-Zdroju zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Powiadomienie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 1.10.2018 r. o sporządzeniu spisu  wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Komunikat Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 28.09.2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyobrach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad prowadzenia i finansowania kampanii wyborczej


UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Komunikat Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju o losowaniu numerów list komitetów, które zarejestrowały swoje listy i nie otrzymały jednolitego numeru od PKW i Komisarzy Wyborczych w dniu 28 września 2018 r. o godz. 7:30 w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 21 września 2018 r.


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 19.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Krynicy-Zdroju z dnia 11 września 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki Postanowienie KW I_powołanie TKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Stanowisko PKW w sprawie członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych


Pismo ZPOW-501-120/18 w sprawie symbolu graficznego oraz niespełnienia wymogu przez PO


Wyjaśnienia PKW


Wyjaśnienia PKW w sprawie członkostwa w TKW i ObKW


Wyjaśnienia PKW w sprawie członkostwa w TKW


Pismo ZPOW-611-21/18 w sprawie umieszczanie nazwiska kandydata na liście poparcia


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 29 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 29 sierpnia 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


Informacja Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji dot. podziału Województwa Małopolskiego na okręgi wyborcze dla wyboru Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2018 r., określenie ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego, zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zał. 1 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

Zał. 2 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW

Zał. 3 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY

Zał. 4 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW

Zał. 5 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

Zał. 6 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Zał 7 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (1 KANDYDAT)

Zał. 8 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

Zał. 9 INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA (1 KANDYDAT)


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Uprzejmie informuję, iż do dnia 12 października 2018 r. można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Wnioski wraz ze stosownymi dokumentami można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pokój 16, 17, w poniedziałek w godzinach 8.00-16.00, a od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Wzory drukow wraz informacją PKW  o głosowaniu przez pełnomonicka są także dostępne do pobrania na stronie internetowej i Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju adres www.krynica-zdroj.pl - Wybory Samorządowe 2018, Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej adres www.pkw.gov.pl
/.../ BURMISTRZ Dariusz Reśko


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-611-2/18 o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w formacie doc    w formacie pdf

Zał. 1 Zgłoszenie kandydata w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  w formacie doc   w formacie pdf
Zał. 2 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE   w formacie doc   w formacie pdf
Zał. 3 OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE  w formacie doc   w formacie pdf
Zał. 4 INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO  w formacie doc   w formacie pdf 


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   w formacie doc   w formacie pdf


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej


Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 sierpnia 2018 r. dotyczące zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 1 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 2 WYKAZ PODPISÓW  w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 3 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE  w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 4 OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE  w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 5 INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO  w formacie doc  w formacie pdf


INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 21 października 2018 r.  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 1 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 2 WYKAZ PODPISÓW w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 3 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 4 OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 5 INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO  w formacie doc  w formacie pdf


INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 1 Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady  w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 2 Wykaz podpisów  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 3 OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 4 OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE   w formacie doc  w formacie pdf

Zał. 5 INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 6 OŚWIADCZENIE KANDYDATA — OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM w formacie doc  w formacie pdf


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   w formacie doc   w formacie pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   w formacie doc   w formacie pdf

Załącznik do uchwały: Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw dnia 14 sierpnia 2018 r. poz. 1561 


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  w formacie doc   w formacie pdf

ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej  w formacie doc   w formacie pdf

OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego  w formacie doc   w formacie pdf

OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Finansowego w formacie doc   w formacie pdf


Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   w formacie doc   w formacie pdf

zał. 1 ZAWIADOMIENIE o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego  w formacie doc   w formacie pdf

zał. 2 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego   w formacie doc   w formacie pdf

zał. 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego  w formacie doc   w formacie pdf


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 1 ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie  w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW W WIĘCEJ NIŻ W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 4 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 5 WYKAZ OBYWATELI POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW  w formacie doc   w formacie pdf
 


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 1. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszania lub innej organizacji społecznej zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 2. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 3 Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego   w formacie doc   w formacie pdf


Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.    w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 1 ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie     w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNYM WOJEWÓDZTWIE    w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 3 OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego    w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 4 OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Finansowego   w formacie doc   w formacie pdf

Zał. 5 WYKAZ OBYWATELI POPIERAJĄCYCH UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO   w formacie doc   w formacie pdf


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-600-23/18 o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w formacie doc

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. w formacie pdf

Zał. 1 ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w formacie doc

Zał. 1 ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w formacie pdf

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW w formacie doc

Zał. 2 OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW w formacie pdf

Zał. 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym w formacie doc

Zał. 3 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego będącego jednocześnie Pełnomocnikiem Finansowym w formacie pdf

 

 


 

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Nowym Sączu I i II w o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-501-103/18 o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-501-104-18 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentow miast


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów zwiazanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz ze stosownymi załącznikami

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa                            Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZKF-811-3/18 dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: ZPOW-501-102/18 o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r


Na funkcję urzędnika wyborczego w Gminie Krynicy-Zdroju powołany został p. Mateusz Woźniak


Informacja dotycząca zmiany aktów prawnych, które opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw:

- poz. 1280 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczycyh w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

- poz. 1232 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym;

- poz. 1342 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego;

- poz. 1343 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta;

- poz. 1349 - ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw


Uchwała Nr XLVI.335.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krynicy-Zdroju na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym


Uchwała Nr XLVI.336.2018 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Krynica-Zdrój


Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego


Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego


INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu posiada właściwość terytorialną dla gmin wchodzących w skład powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego oraz miasta Nowy Sącz, dla których - zgodnie z §1.1 i § 1.2 uchwały zostaje ustalona   liczba urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do pobrania wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego w wersji edytowalnej.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury  Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, w godzinach urzędowania (pon. - pt. 7:30 - 15:30). Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do tut. Delegatury również pocztą elektroniczną (nws-maria.zieba@kbw.gov.pl lub nws-dyr@kbw.gov.pl ), jednakże w terminie wynikającym z uchwały muszą zostać przesłane dokumenty „papierowe”. O dotrzymaniu terminu decyduje data otrzymania „papierowego” zgłoszenia (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Termin składania zgłoszeń kandydatów na urzędnika wyborczego upływa z dniem 14 marca 2018 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.

Szczegółowe zasady powoływania oraz zadania urzędnika wyborczego określa:

- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy - Dział II rozdział 9 - Urzędnicy wyborczy,

- uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Dyrektor Delegatury KBW w Nowym Sączu

(-) Maria Zięba


Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.