2017

Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze wewnętrznej dz. ew. nr 140 w m. Berest w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych
Wykonawca: Firma Jurek - Marian Jurek, Berest.
Wartość zadania: 52.725 zł (w tym 7.000 zł ze środków sołeckich)
Termin wykonania: 20.03.2017 – 31.03. 2017r.


Przebudowa drogi gminnej dz. ew. nr 931 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju
Wykonawca: Zakład Remontowo – Budowlany Ireneusz Kluska, Andrzejówka
Wartość zadania: 39.360 zł
Termin wykonania: 04.04.2017 – 20.04. 2017r.


Odbudowa nawierzchni miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Tyliczu dz. ew. nr 745
Wartość prac: 13.000 zł
Termin prac: 17.05.2017 – 25.05. 2017r
Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek , Berest.


Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce oraz remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 76 w Piorunce
Wartość prac: 55.978 zł (w tym 26.520,72 zł ze środków sołeckich)
Termin prac: 03.04.2017 – 14.04. 2017r.
Wykonawca: Firma Jurek - Marian Jurek, Berest.


Remont zabezpieczenia korpusu drogi gminnej ul. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju na długości 22 m
Wartość prac: 11.931 zł
Termin prac: 27.03.2017 – 05.04. 2017r.
Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany –Dominik Sorotowicz, Krynica-Zdrój


Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 47/1 w m. Mochnaczka Wyżna
Wartość prac: 50.317 zł (w tym 5.000 zł ze środków sołeckich).
Termin prac: 20.04.2017 – 05.05.2017r.
Wykonawca:  Firma Jurek - Marian Jurek, Berest


Wykonanie nawierzchni betonowej na drodze wewnętrznej dz. ew. nr 221 w m. Berest Gmina Krynica-Zdrój
Wartość prac: 22.400 zł (w tym 4.000 zł ze środków sołeckich).
Termin prac: 10.07.2017 – 18.07.2017r.
Wykonawca: Firma Jurek - Marian Jurek, Berest


Dobudowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej – dz. ew. nr 1114/27 – dojazd do bloku nr 173 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju
Wartość prac: 43.050 zł
Termin prac: 10.04.2017 – 15.05.2017r.
Wykonawca:  Instalatorstwo Elektryczne Jerzy Żerulik, Krynica-Zdrój


Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 534 w m. Mochnaczka Niżna, Gmina Krynica-Zdrój
Wartość prac: 21.314 zł (w tym 8.000 zł ze środków sołeckich).
Termin prac: 10.05.2017 – 19.05.2017r.
Wykonawca: Firma Jurek - Marian Jurek, Berest.


Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej „do farmy LAMA” w Tyliczu Gmina Krynica-Zdrój w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych
Wartość prac: 52.300 zł (w tym 25.000 zł ze środków sołeckich).
Termin prac: 05.04.2017 – 19.04.2017r.
Wykonawca: Firma Jurek - Marian Jurek, Berest.