Plan zagospodarowania przestrzennego i studium

RSS

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 10-31 października 2019 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 - CZARNY POTOK) wraz z prognozą oddziały

Wtorek, 1 października 2019

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 10-31 października 2019 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 - CZARNY POTOK) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

więcej

Obwieszczenie/ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych podczas procedowania Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Krynica-Zdrój

Piątek, 21 grudnia 2018

Obwieszczenie/ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych podczas procedowania Studium uwarunkowań i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Krynica-Zdrój Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planow

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 13 grudnia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r.

Środa, 5 grudnia 2018

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 13 grudnia 2018 r. do 16 stycznia 2019 r. projektu: 1. zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 2 - CENTRUM) wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko; 2. zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 8 - STARA DROGA) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 5.07.2018

Czwartek, 5 lipca 2018

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 5.07.2018 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju: 1. Uchwały Nr XLV.327.2018 z 8 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 2 - CENTRUM),

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Piątek, 20 kwietnia 2018

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 02.05.2018 r. do 04.06.2018 r. projektu: 1. zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 - CZARNY POTOK) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 2. zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 1 - ZDRÓJ) wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko; 3. zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 7 - PUŁASKIEGO) wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Czwartek, 21 grudnia 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 30 stycznia 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tylicz-Kogutówki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Ogłoszenie Burmistrza

Wtorek, 24 października 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o podjęciu przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju Uchwały nr XXXIX.268.2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 1 - ZDRÓJ)" oraz Uchwały nr XXXIX.270.2017 z dnia 30.08.2017 w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 7 - PUŁASKIEGO)"

więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 18 października 2017r do 17 listopada 2017r. projektu: zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica – Zdrój (OBSZAR 2 – CENTRUM) wraz z aneksem

Wtorek, 10 października 2017

Projekt ww. zmiany planu wraz z aneksem do prognozy oddziaływania na środowisko będą dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krynicy- Zdroju, 33 - 380 Krynica- Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu. Równocześnie zawiadamiam, iż w dniu 16.11.2017r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 (sala nr 14 USC) odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami.

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o podjęciu uchwały nr XXXIX.269.2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)"

Poniedziałek, 25 września 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o podjęciu uchwały nr XXXIX.269.2017 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowiska Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 – CZARNY POTOK)"

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 25.07.2017 do 25.08.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)

Czwartek, 13 lipca 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 25.07.2017 do 25.08.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY) wraz z prognozą oddziaływania na środo

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 4.05.2017-02.06.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)

Piątek, 21 kwietnia 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 4.05.2017-02.06.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Poniedziałek, 21 listopada 2016

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie podjęcia uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tylicz-Kogutówki"

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Wtorek, 19 lipca 2016

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Środa, 13 kwietnia 2016

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12.04.2016 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 21.04.2016 r. do 20.05.2016 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 - CZARNY POTOK) dotyczącego części tekstowej obowiązującego planu zawartej w §5 ust. 5 pkt 4 oraz graficznej obejmującej część działki 538/2 wraz z fragmentem terenu 5.WS/ZI/2 wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

więcej