Plan zagospodarowania przestrzennego i studium

RSS

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 25.07.2017 do 25.08.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)

Czwartek, 13 lipca 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 25.07.2017 do 25.08.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY) wraz z prognozą oddziaływania na środo

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 4.05.2017-02.06.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY)

Piątek, 21 kwietnia 2017

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 4.05.2017-02.06.2017 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 3 - SŁOTWINY) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Poniedziałek, 21 listopada 2016

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie podjęcia uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tylicz-Kogutówki"

więcej

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Wtorek, 19 lipca 2016

Ogłoszenie Burmistrza Krynicy-Zdroju o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krynica-Zdrój

więcej

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju

Środa, 13 kwietnia 2016

Obwieszczenie Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12.04.2016 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 21.04.2016 r. do 20.05.2016 r. projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica-Zdrój (OBSZAR 5 - CZARNY POTOK) dotyczącego części tekstowej obowiązującego planu zawartej w §5 ust. 5 pkt 4 oraz graficznej obejmującej część działki 538/2 wraz z fragmentem terenu 5.WS/ZI/2 wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

więcej