2016

Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Polany
Wykonawca: Krzysztof Łęczycki Zakład Usług Elektrycznych, Krynica-Zdrój
Wartość zadania: 24.608,27 zł, w tym 12.000,00 ze środków sołeckich
Termin wykonania: 21.06.2016r. – 29.07.2016r.


Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Czyrna
Wykonawca: Krzysztof Łęczycki Zakład Usług Elektrycznych, Krynica-Zdrój
Wartość zadania: 12.421,91 zł, w tym 6.000,00 ze środków sołeckich
Termin wykonania: 21.06.2016r. – 29.07.2016r.


Budowa przystanku na dz. ew. nr 737 w Tyliczu, Gmina Krynica Zdrój

Wartość prac: 38 000,00 zł w tym 16 000 ze środków sołeckich (10 000 zł Tylicz, 2 000 zł Muszynka, 2 000 zł Mochnaczka Wyżna, 2 000 zł Mochnaczka Niżna). Termin prac: 25.04.2016 – 31.05. 2016r. Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek , Berest.


Przebudowa drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju w ramach istniejącego pasa drogowego.

Wartość prac: 69 898,19 zł . Termin prac: 29.03.2016 – 15.04. 2016r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Godrom” Sp. z o.o., Gorlice


Przebudowa drogi bocznej od ul. Pułaskiego w Krynicy-Zdroju (dz. ew. nr 2463/1)

Wartość prac: 40.000,00 zł brutto.
Zakres: nawierzchnia betonowa o szerokości 3,5 m i długości 90 mb, ułożenie korytek na długości 30 mb, remont przepustu oraz montaż barierki.


„Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju, na odcinku od ul. Ludowej do ul. Zawodzie”

Wartość prac: 36.854,49 zł
Wykonawca: LUMIXLED Sp. z o.o., ul. Broniwoja  nr 5 lok. 1, 02-655 Warszawa


Przebudowa drogi gminnej ul. Halnej w Krynicy-Zdroju

Wydatkowana kwota:  142.802,66 zł (w tym dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 20.082,00 zł)
Termin realizacji prac: 07.07.2016r. – 31.10.2016r.
Wykonawca: Zakład Usług Malarsko Drogowych A. Sarata, J. Sarata Sp.j., Nowy Sącz.

 

Remont drogi gminnej ul. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju w km 0+000 – 0+240
Wydatkowana kwota:  162.179,21 zł w tym dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 110.612,00 zł
Termin prac: 25.07.2016 – 30.09. 2016r.
Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka, Muszyna.


Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 432/1 w Tyliczu
Wydatkowana kwota: 26.436,00 zł (w tym 12.000 zł ze środków sołeckich)
Termin prac: 19.10.2016 – 02.12. 2016r.
Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek , Berest.


 

Dobudowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. ew. nr 947 i 760 w Tyliczu
Wydatkowana kwota: 23.500,00 zł
Termin prac: 30.09.2016 – 31.10. 2016r.
Wykonawca: ZUE Krzysztof Łęczycki, Krynica-Zdrój.

 

Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 1966/14 i 844 w Tyliczu
Wydatkowana kwota: 18.404,00 zł (w tym 10.000 zł ze środków sołeckich)
Termin prac: 14.10.2016 – 24.10. 2016r.
Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek , Berest.


Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 205/2 i 206 w m. Mochnaczka Wyżna
Wydatkowana kwota:  43.203,66 zł (w tym dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 20.082,00 zł)
Termin realizacji prac: 07.07.2016 r. – 02.09.2016 r.
Wykonawca: Zakład Usług Malarsko Drogowych A. Sarata, J. Sarata Sp.j., Nowy Sącz.


Zakup i montaż przystanku w m. Berest.
Wydatkowana kwota:4 600,00 zł
Wykonawca: Budotechnika.


Budowa chodnika w ciągu DW 981 w m. Berest w odc. 130 km 2+473,2 – 2,562,0 oraz odc. 140 km 0+000,0 – 0+120,0

Wydatkowana kwota:221.575,15 zł (w tym dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 119.962,57 zł)
Termin realizacji prac: 03.08.2016r. – 30.10.2016r.
Wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany i Malarsko Tapeciarski s.c. Lesław Szymański, Ryszard Szymański i Wiesław Mąka, Muszyna.


Remont drogi dojazdowej do pól d zew. nr 143 w m. Berest
Wydatkowana kwota:32.554,23 zł (w tym dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 14.758,00 zł)
Termin realizacji prac: 07.07.2016r. – 02.09.2016r.
Wykonawca: Zakład Usług Malarsko Drogowych A. Sarata, J. Sarata Sp.j., Nowy SączPrzebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 113 w Bereście.
Wydatkowana kwota:55.000,00 zł (w tym 11.950 zł ze środków sołeckich)
Termin prac: 20.10.2016 – 17.11. 2016r.
Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek , Berest


Budowa przystanku na dz. ew. nr 179 w Czyrnej
Wydatkowana kwota: 17 275,00 zł
Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek


Dobudowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. ew. nr 182 w m. Czyrna
Wydatkowana kwota: 12.421,91 zł
Termin prac: 21.06.2016 – 29.07. 2016r.
Wykonawca: ZUE Krzysztof Łęczycki, Krynica-Zdrój


Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 98 w Piorunce
Wydatkowana kwota: 46.400,00 zł w tym 20.000 zł ze środków sołeckich
Termin realizacji prac: 03.10.2016 – 21.10. 2016r.
Wykonawca: Firma Jurek Marian Jurek , Berest.


 

Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 14/1 i 14/2 w m. Polany
Wydatkowana kwota:38.433,50 zł (w tym dotacja celowa z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 9.180,00 zł)
Termin realizacji prac: 07.07.2016r. – 02.09.2016r.
Wykonawca: Zakład Usług Malarsko Drogowych A. Sarata, J. Sarata Sp.j., Nowy SączDobudowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na dz. ew. nr 127 w Polanach
Wydatkowana kwota:  54.608,27 zł
Termin prac: 21.06.2016 – 10.11. 2016r.
Wykonawca: ZUE Krzysztof Łęczycki, Krynica-Zdrój

 

Inwestycje i remonty w roku 2015.