2015

Wykonanie nawierzchni betonowej drogi gminnej ul. Zielonej w Krynicy-Zdroju (dz. ew. nr 263)

Zakres: wykonanie nawierzchni betonowej drogi gminnej ul. Zielonej (dz. ew. nr 263) w Krynicy-Zdroju o pow. 140 m2 oraz montaż prefabrykowanych betonowych korytek odwadniających drogę o łącznej dł. 5 mb

Termin realizacji: 01.12.2015 - 11.12.2015


Wykonanie drogi wewnętrznej dz. ew. nr 113 w Czyrnej

Zakres: karczowanie pni w ilości 3 sztuk, profilowanie i podbudowa drogi z kamienia naturalnego na dł. 170 m i szer. 3 m oraz wykonanie rowu odwadniającego na dł. 170 mb

Termin realizacji: 23.11.2015 - 04.12.2015


Wykonanie zabezpieczenia ul. Sportowej w Tyliczu

Zakres: wykonanie betonowej ścianki oporowej na długości 30 mb, wysokości 1,5 m i grubości 20 cm, ułożenie betonowych korytek ściekowych na dł. 15 mb na płycie dennej zbrojonej oraz uzupełnienie pobocza drogi z kamienia

Termin realizacji: 23.11.2015 - 03.12.2015


Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 806/2 przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju

Zakres: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 95 m i szerokości 3 m, obsypanie poboczy kruszywem naturalnym, ułożenie korytek ściekowych oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi

Termin realizacji: 20.11.2015 - 15.12.2015


Przebudowa drogi gminnej ul. Tysiąclecia w Krynicy-Zdroju (dz. ew. nr 1295) w ramach istniejącego pasa drogowego – dojazd do budynków 16, 16a, 16b

Zakres: rozebranie zniszczonej nawierzchni drogi z płyt drogowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na pow. 260 m2

Termin realizacji: 03.11.2015 - 30.11.2015


Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew nr 116 w Piorunce

Zakres: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 320 m i pow. 960 m2 obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 26.10.2015 - 06.11.2015


Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr w Mochnaczce Wyżnej

Zakres: wymiana zniszczonego przepustu betonowego fi 60 na przepust z rury PVC fi 60 oraz wykonanie nawierzchni drogi z kamienia łamanego o gr. 15 cm na dł. 170 m i szer. 3 m

Termin realizacji: 23.10.2015 - 30.10.2015


Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 16 w Bereście

Zakres: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 90 m i pow. 228 m2

Termin realizacji: 09.10.2015 - 15.10.2015


Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 47/1 w Mochnaczce Wyżnej

Zakres: rozebranie zniszczonej nawierzchni drogi z płyt drogowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nawierzchni betonowej na dł. 100 mb i szer. 3m

Termin realizacji: 06.10.2015 - 09.10.2015


Remont nawierzchni asfaltowej ul. Reymonta w Krynicy-Zdroju

Zakres: rozebranie zniszczonej nawierzchni asfaltowej o gr. 4 cm oraz ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej o gr. 7 cm i pow. 162 m2

Termin realizacji: 05.10.2015 - 08.10.2015


Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej prz ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju (dz. ew. nr 390/14)

Zakres: wykonanie nawierzchni betonowej drogi i chodnika na dł. 280 m,  montaż poręczy ochronnych oraz umocnienie skarp płytami ażurowymi

Termin realizacji: 01.10.2015 - 30.10.2015


Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. nr 129 w Piorunce

Zakres: wykonanie korytowania oraz podbudowy z kruszywa naturalnego na dł. 450 m i szer. 3 m, wykonanie górnej warstwy podbudowy o gr. 20 cm z kamienia łamanego i pow. 1350 m2, wykonanie dwóch przejazdów z płyt drogowych betonowych oraz montaż dwóch sztuk łapaczy wody o łącznej dł. 8 m

Termin realizacji: 01.10.2015 - 08.10.2015


Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 490/4 w Tyliczu

Zakres: wykonanie nawierzchni betonowej drogi o szerokości 3 m i dł. 62 mb (powierzchnia 186 m2); obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 01.10.2015 - 13.10.2015


Remont drogi gminnej ul. Źródlanej w Krynicy-Zdroju („na ogrody”)

Zakres: rozebranie zniszczonej nawierzchni z płyt drogowych oraz płyt ażurowych na dł. 38 m oraz wykonanie nawierzchni betonowej na dł. 38 m i pow. 198 m2

Termin realizacji: 01.10.2015 - 12.10.2015


Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 555 i 556 w Tyliczu

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 152 mb i szer. 3 m oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 01.10.2015 - 12.10.2015


Remont drogi wewnętrznej dz. ew. nr 98 w Bereście

Zakres: ułożenie betonowych  korytek w rowie odwadniającym, profilowanie i zagęszczenie podłoża  oraz ułożenie nawierzchni betonowej na dł. 160 mb i szer. 3 m

Termin realizacji: 01.10.2015 - 09.10.2015


Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej dz. 801 w Tyliczu

Zakres: wykonanie nawierzchni betonowej drogi o szerokości 3 m i dł. 114 mb (powierzchnia 342 m2); obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 10.08.2015 - 20.08.2015


Remont drogi gminnej na dz. 322/2, 527/2, 327/4, 327/6, 332/2 w Mochnaczce Niżnej

Zakres: wykonanie nawierzchni betonowej drogi o szerokości 3 m i dł. 118 mb (powierzchnia 354 m2); obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 30.07.2015 - 06.08.2015


Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1484 i 1485 przy os. Rzemieślniczym w Krynicy-Zdroju

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 50 mb i pow. 272 m2

Termin realizacji: 24.07.2015 - 21.08.2015


Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej dz. ew. nr 414/2 przy ul. Słotwińskiej w Krynicy-Zdroju

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 74 mb i pow. 222 m2

Termin realizacji: 08.07.2015 - 17.07.2015


Remont chodnika łączącego drogę gminną ul. Kościuszki z ul. Zdrojową w Krynicy-Zdroju

Zakres: remont chodnika  o długości 74 mb

Termin realizacji: 19.06.2015 - 24.07.2015


Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 204 w Piorunce

Zakres: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 170 m, wykonanie rowu odwadniającego, zjazdów do pól oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 08.06.2015 - 10.07.2015


Remont drogi dojazdowej do pól dz. ew. nr 224/4 i 222 w Bereście

Zakres: wykonanie podbudowy oraz nawierzchni betonowej drogi na dł. 280 m, obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 08.06.2015 - 10.07.2015


Przebudowy przepustu w ciągu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 129  w Piorunce

Zakres: wykonanie nowego przepustu z prefabrykowanych przepustów betonowych o śr. 150 cm i łącznej dł. 8 mb, na płycie dennej zbrojonej, wykonanie ścianek czołowych podwójnie zbrojonych oraz wykonanie płyty dennej z zatopieniem kamienia na ostro na wylocie przepustu

Termin realizacji: 20.05.2015 - 28.05.2015


Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 12 w Czyrnej

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi na dł. 128 mb i szer. 3 m oraz obsypanie poboczy kruszywem naturalnym

Termin realizacji: 20.05.2015 - 02.06.2015


Wykonanie nowej nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 378 i 321 przy ul. Zielonej w Krynicy-Zdroju

Zakres: droga o nawierzchni betonowej na dł. 170 mb i pow. 595 m2

Termin realizacji: 19.05.2015 - 26.06.2015


Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ew. nr 1186/1 w Krynicy-Zdroju

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni betonowej na dł. 83 mb i pow. 250 m2

Termin realizacji: 14.05.2015 - 29.05.2015


Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych przy drodze gminnej - ul. Źródlana w Krynicy-Zdroju, w rejonie bloku nr 18

Zakres: plac postojowy o powierzchni 285 m2 wraz z kanalizacją opadową

Termin realizacji: 27.04.2015 - 29.05.2015