Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju

Petycja w przedmiocie zmiany zapisów Uchwała Nr XXX.205.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich - 2018-03-09


Petycja Szulc-Efekt Sp. z o.o. - 04.09.2017 r.

 


 

Petycja - Dr Bogusław J. Feder Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 7.06.2017 r.
Suplement do petycji - 8.06.2017 r.
Odpowiedź na petycję - 9.06.2017 r.


Petycja Szulc-Efekt Sp. z o.o. - 22.02.2017 r.Petycja Fundacji "Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości" oraz Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Miasta współpracy z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców - 07.12.2015

Odpowiedź na petycję - 15.12.2015 r.