Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju


2021-01-28 Petycja z dnia 28 stycznia 2021 r. - otwórz stronę Biuletynu informacji Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju na której zamieszczono petycję>>


2021-01-25 Petycja w sprawie odwołania Julii Dubec-Dudycz ze stanowiska dyrektora Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju>>   Odpowiedź na petycję >>


2020-01-05 Petycje w sprawie szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 - otwórz stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krynicy-Zdroju z zamieszczonymi petycjami>>


2020-03-23 Petycja Koalicji Polska Wolna od 5G dotycząca ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem>> Bibliografia>> Uchwała Nr XXVI.219.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 28 września 2020 r.>>


2020-02-04 Petycja w przedmiocie zmiany zapisów Uchwały Nr XIII.127.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 października 2019 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju


Petycja z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie sprzedaży części działki nr 753/1 przy ul. Ogrodowej w Tyliczu >>cz.1 >>cz.2  Odpowiedź na petycję z dnia 16.01.2020 r. - skan w formacie pdf>>


Petycja z dnia 24.09.2019 r. dotycząca zmiany przepisów art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym


Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. przez Radę Miejską w Krynicy-Zdroju 


Petycja z dnia 11.07.2019 r. dotycząca kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych - odpowiedź została udzielona


Petycja z dnia 31.05.2019 r. dotycząca analizy wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju na usługi telekomunikacyjne


Petycja z dnia 16.01.2019 r. o zniesienie znaku ograniczenia tonażowego 15t (znak B-18) na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego-Halna-Graniczna w Krynicy-Zdroju


Petycja w przedmiocie zmiany zapisów Uchwała Nr XXX.205.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach olimpijskich - 2018-03-09


Petycja Szulc-Efekt Sp. z o.o. - 04.09.2017 r.


Petycja - Dr Bogusław J. Feder Fundacja Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 7.06.2017 r.
Suplement do petycji - 8.06.2017 r.
Odpowiedź na petycję - 9.06.2017 r.


Petycja Szulc-Efekt Sp. z o.o. - 22.02.2017 r.Petycja Fundacji "Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości" oraz Szulc-Efekt sp. z o.o. w sprawie podjęcia przez Oficjalny Serwis Internetowy Miasta współpracy z Wnioskodawcą w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, tworzeniem korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców - 07.12.2015

Odpowiedź na petycję - 15.12.2015 r.