ŚWIETLIK Berest

WAKACJE W ŚWIETLICY ŚRODOWSIKOWEJ „ŚWIETLIK” W BEREŚCIE

Jak co roku w Świetlicy „Świetlik” będą prowadzone zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.

W programie: wyjazdy na basen, zajęcia artystyczne, zabawy integracyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia plastyczno-techniczne oraz rozwijające twórcze zainteresowania dzieci.

Ponadto odbędą się wycieczki:

  • 25 czerwca – wyjazd do Krynicy do kina na film Wyszczekani 2D, następnie wizyta w Izbie Leśnej.
  • 27 czerwca – wycieczka do Muszyny, zwiedzanie Rynku oraz Ogrodów Biblijnych.
  • 3 lipca – wycieczka do Wiśnicza: Zwiedzanie Zamku Lubomirskich, podziemi, pokaz multimedialny z wykorzystaniem urządzenia zwanego Occulus symulującego swobodny lot przez XVII-wieczny wiśnicki zamek.
  • 10 lipca wycieczka do Jasła, Krosna – W programie wizyta w Centrum Dziedzictwa Szkła plus warsztaty. Muzeum lizaka w Jaśle, warsztaty plastyczne.

Planowane są również kolejne wycieczki, których terminy zostaną podane w późniejszym terminie, do: Pacanowa, Wytrzyszczki, Bieszczad i Rabkolandu.

Uwaga: Na wszystkie wycieczki wymagana jest pisemna zgoda rodziców na wyjazd dziecka.