JUTRZENKA Mochnaczka Wyżna

FERIE ZIMOWE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „JUTRZENKA” w MOCHNACZCE WYŻNEJ

Czynna od poniedziałku do piątku

8.30 do 13.30

12.02 zajęcia plastyczne „Walentynkowo mi…” godz. 10.30

13.02 zabawa karnawałowa z poczęstunkiem – gościnnie w Świetlicy Środowiskowej „Tropicana”
w Mochnaczce Niżnej

 Dowóz dzieci we własnym zakresie.

14.02 wyjazd na lodowisko do Krynicy – Zdroju. Ślizgawka godz.11.00

Przejazd: gimbus szkolny, godz. 10.00, koszt: bezpłatnie, ilość miejsc ograniczona

15.02 zajęcia plastyczne „Lampiony” godz. 10.30

16.02 wyjazd do Krynicy – Zdroju kino „Jaworzyna II” – animacja „Gnomy rozrabiają” 2D

Przejazd: gimbus szkolny, godz. 8.15, koszt: 12 zł, ilość miejsc ograniczona

19.02 zajęcia plastyczne „Woskowe inspiracje” godz.10.30

20.02 zajęcia plastyczne „Glutki, gniotki…” godz.10.30

21.02 mini warsztaty kulinarne - gościnnie w Świetlicy Środowiskowej „Tropicana” w Mochnaczce Niżnej

Dowóz dzieci we własnym zakresie.

22. wyjazd do Krempnej – ośrodek edukacyjny Magurskiego Parku Narodowego – zwiedzanie
+ warsztaty „Wilk”

Przejazd: gimbus szkolny, godz. ?, koszt: 5 zł, ilość miejsc ograniczona

23.02 wyjazd na lodowisko do Krynicy – Zdroju. Ślizgawka godz.11.00,

wyjście na pizzę do „Oberży” – we własnym zakresie.

Przejazd: gimbus szkolny, godz. 10.00, koszt: bezpłatnie, ilość miejsc ograniczona

Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!