TROPIKANA Mochnaczka Niżna

FERIE- Świetlica Środowiskowa Tropicana Mochnaczka Niżna

Plan zajęć od 30 stycznia do 5 lutego                  

Poniedziałek  8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy, 10.00 -12.00 Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne :"Bezpieczne ferie"  (W miedzy czasie przerwa na II śniadanie) , 12.00.- 13.30  Gry planszowe i zakończenie zajęć.

Wtorek  od godziny 13.30 kolędowanie w Świetlicy Jutrzenka na zaproszenie KGW Mochnaczka Wyżna( wyjazd we własnym zakresie po uzgodnieniu w świetlicy)

Środa  8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy,10.00- 13.00 Zabawa karnawałowa 13.00- 13.30  porządkowanie świetlicy

Czwartek  8.20 zbiórka w świetlicy , 8.30 wyjazd do kina  3D autobusem szkolnym  (dzieci, które sie zapisały). Powrót z seansu ok 11. godziny i, gry i zabawy świetlicowe z przerwą na II śniadanie  12.00-13.30 zajęcia plastyczne - Przygody Stinga

Piątek     8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy, 10.00 -13.00 Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne :"Pierwsza pomoc  " prowadzone przez p. Renatę  studentkę fizjoterapii z ukończonym szkoleniem z pierwszej pomocy  (W miedzy czasie przerwa na II śniadanie) , 13.00- 13.00 Zabawy sportowe w świetlicy. 

Plan zajęć od 6 stycznia do 10 luty                          

Poniedziałek  8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy 10.00- 13.30 zajęcia Decupage w świetlicy Jutrzenka na zaproszenie KGW Mochnaczka Wyżna ( wyjazd dla chętnych dzieci i rodziców we własnym zakresie).

Wtorek  8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy 10.00 -13.00 Warsztaty z zakresu arteterapii papieroplastyka " W barwach tęczy "( z przerwą na Ii śniadanie) 13.30 porządkowanie świetlicy.

Środa 8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy  ok godz. 10.00 wyjazd (dla dzieci zapisanych)  autobusem szkolnym   na seans teatralny "Zielona Wyspa" do Krynicy -Zdroju.  Po seansie powrót do świetlicy - dyskusja i prace plastyczne związane ze spektaklem  do godz. 13.30.

 Czwartek  8.20 zbiórka  w świetlicy ,8.30  wyjazd autobusem szkolnym do Nowego Sącza na spektakl '"Pinokio"( dzieci zapisane -10 wejściówek) . Powrót do świetlicy, 13.30 zakończenie zajęć.

 Piątek  8.30- 10.00 zabawy integracyjne w świetlicy  10.00- 13.30 zajęcia kulinarne  smażymy pączki , zajęcia quizowe , podsumowanie i  zakończenie akcji feryjnej.

 

GALERIA