Wybory ławników

 

Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 3.06.2019 r. o wyborach ławników na kadencję 2020-2023


Komunikat z dnia 8.03.2018 r o zgłaszaniu kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

 


Informacja o wyborze ławników

Komunikat z dnia 1.06.2015 r. o zgłaszaniu kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

UCHWAŁA  NR IX.72.2015 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników

Uchwała nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany składu zespołu do wyboru ławników

Uchwała nr XIV.98.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powrzechnych

Uchwała nr XIV.99.2015 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 23 września 2015 r. w sprawiewyboru ławników na kadencję przypadającą na lata 2016-2019