CENTRUM POMOCY

Oceń jakość obslugi w urzędzie

 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie
 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie
 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie
 • Tak
 • Raczej tak
 • Raczej nie
 • Zdecydowanie nie