Utrwalenie i upowszechnienie wielokulturowego dziedzictwa sakralnego ziemi sądeckiej - projekt stypendialny

Utrwalenie i upowszechnienie wielokulturowego dziedzictwa sakralnego 
ziemi sądeckiej. 

Opis projektu: 

Celem projektu jest rozwój świadomości kulturowej, historycznej i społecznej 
mieszkańców lokalnych społeczności Sądecczyzny oraz zaprezentowanie tego 
bogactwa szerszemu gronu odbiorców. Cel ten będzie realizowany przez stworzenie 
cyklu obrazów, fotografii i informacji tekstowych przedstawiających wybrane obiekty 
kultury sakralnej regionu sądeckiego, z uwzględnieniem wielokulturowości tego 
regionu. Działania podejmowane w celu realizacji projektu to: praca w terenie, 
nawiązywanie współpracy z lokalnymi samorządami, społecznościami, duchownymi, 
historykami, ludowymi gawędziarzami, wyjazdy studyjne, prace w plenerze, oraz 
kwerendy przedmiotowe. W trakcie trwania projektu planowane są wystawy 
częściowe efektów pracy, a po zakończeniu wystawy całościowe, zawierające 
wszystkie obiekty. 

Projekt zakłada opracowanie malarskie, rysunkowe i fotograficzne dwunastu 
obiektów sakralnych z terenu Beskidu Sądeckiego. Obiekty zostały wybrane w taki 
sposób, aby w najpełniejszy sposób zobrazować wielowyznaniowość i 
wielokulturowość tego regionu na przestrzeni wieków, aż do czasów współczesnych. 
Między innymi: rzymskokatolicki kościół Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta 
Pustelnika w Tropiu, Ołtarz Papieski na błoniach w Starym Sączu, Synagoga w 
Nowym Sączu, kościół ewangelicko-augsburski w Nowym Sączu, cerkiew 
greckokatolicka w Miliku ... W ramach tego przedsięwzięcia planuję spotkania z 
mieszkańcami regionu, ciekawymi postaciami, miejscowymi gawędziarzami w celu 
uatrakcyjnienia części opisowej. Wystawy planowane w trakcie i po zakończeniu prac 
nad wizualną stroną projektu pomogą zacieśniać i wzmacniać więzi społeczne. 
Kontakt ze sztuką zwiększy wrażliwość estetyczną odbiorców, rozbudzi 
zainteresowania i talenty wśród młodzieży. 

Sposób realizacji projektu: 

Projekt składa się z dwunastu części, każda zawiera opracowanie jednego z 
dwunastu wybranych obiektów. Opracowanie takie będzie zawierało obraz - portret 
budynku wykonany w technice akwarelowej, szkic ołówkiem lub węglem, 
dokumentację fotograficzną, ze wskazaniem trzech zdjęć do prezentacji na wystawie 
oraz opis zawierający najważniejsze informacje o obiekcie. Główne elementy 
składowe artystyczne tego projektu, czyli rysunki i obrazy będą realizowane 
tradycyjnymi technikami rysunkowymi i malarskimi jak: ołówek, węgiel i akwarela. 
Technikami rzadko dziś stosowanymi, trudnymi, wymagającymi doświadczenia i 
precyzji. Szczególnie dotyczy to akwareli, techniki rzadko dziś używanej. Prace te 
będą przedmiotem wystaw cząstkowych i całościowej, po zrealizowaniu wszystkich 
dzieł. 

Cele realizacji przedsięwzięcia to: 

• Po pierwsze: utrwalenie dziedzictwa kultury sakralnej Ziemi Sądeckiej. 

Rozwój świadomości kulturowej, historycznej i społecznej mieszkańców 

lokalnych społeczności Sądecczyzny oraz zaprezentowanie tego bogactwa 
szerszemu gronu odbiorców. Promocja regionu w kraju i za granicami. 
Propagowanie twórczości artystycznej. 

• Po drugie: rozbudzanie zainteresowania przeszłością wśród mieszkańców 
regionu, szczególnie dzieci i młodzieży. Zachęcenie do zapoznawania się z 
miejscową historią i tradycją. Integrowanie różnych środowisk i kultur. 
Zacieśnianie więzi społecznych poprzez sztukę - wystawy. Edukacja 
artystyczna dzieci i młodzieży. 

• Po trzecie: pozytywny wpływ projektu realizacji projektu na poziom mojej 
własnej świadomości historii i kultury Regionu, oraz na mój rozwój twórczy. 

Przewidywane rezultaty wynikające z realizacji przedsięwzięcia to powstanie 
dwunastu akwarel - portretów wybranych obiektów sakralnych, dwunastu szkiców 
oraz kompletów dokumentacji fotograficznej i opisów, cykl wystaw cząstkowych 
pojedynczych obiektów oraz wystawa/wystawy całości po zakończeniu 
opracowywania wszystkich ilustracji i przygotowanie materiału do albumu. 

Główni odbiorcy projektu i spodziewane u nich efekty realizacji: 

1. Ludność lokalna - Rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą własnego 
regionu, uwrażliwienie na sztukę, radość z powodu możliwości uczestnictwa w 
projekcie i zacieśniania więzi społecznych, integrowanie różnych środowisk 
kultury; 

2. Turyści i ludność poza terenem - Rozbudzenie zainteresowania historią, 
kulturą i sztuką barwnego i pięknego regionu południowej Polski, chęć 
zapoznania się bezpośrednio z tym regionem, korzystania z historycznych 
atrakcji Sądecczyzny; 

3. Uczniowie - zapoznanie z technikami malarskimi takimi jak szkice ołówkiem i 
węglem, akwarelą, poznanie historii i tradycji Sądecczyzny, zainteresowanie 
poznawaniem różnych kultur. 


KRZYSZTOF RODAK - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Współlaureat kilku konkursów architektonicznych krajowych i zagranicznych. W 1990 roku 
był jednym z architektów w zespole, który otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie na 
zabudowę terenów wystawy światowej EXPO 95 w Wiedniu. Od roku 1994 prowadzi własną 
firmę: "Pracownia Grafiki i Architektury Krzysztof Rodak". Zajmuje się projektowaniem 
architektonicznym, projektowaniem wnętrz, grafiką użytkową, malarstwem sztalugowym i 
ściennym. W swojej twórczości posługuje się wieloma tradycyjnymi technikami graficznymi i 
malarskimi, między innymi jego ulubioną akwarelą. W jego pracowni powstało też 
kilkadziesiąt makiet architektonicznych w różnych skalach i stylach. Jego pasją jest malarstwo 
i rysunek, a ulubionym tematem Człowiek i Jego Dusza. Jest jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Malując najczęściej szuka inspiracji w sobie. Najlepiej 
pracuje mu się w zaciszu pracowni, gdzie próbuje utrwalać ulotność stanów ducha, uczuć, 
emocji. W tym celu szuka za każdym razem odpowiednich środków wyrazu, nie ograniczając 
się do jednej techniki czy wybranego stylu. Maluje i rysuje zarówno abstrakcje jak i 
realistyczne krajobrazy, portrety i akty. Od 2014 roku współpracuje z konserwatorami 
zabytków tworząc lub odtwarzając dekoracje malarskie we wnętrzach historycznych 

budowli. Uczestnik krajowych i międzynarodowych plenerów i warsztatów malarskich, oraz 
wystaw indywidualnych i zbiorowych (Polska, Szwajcaria, Włochy ... ). Jego prace znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą; m.in. w Monako, Niemczech, Szwajcarii, Korei. 

www.krzysztofrodak.com 

ryc. K. Rodak - Krynica-Zdrój cerkiew św. Równego Apostołom Księcia Włodzimierza

Tagi