Rozpoczyna się remont drogi gminnej nr 2507013 relacji Cichy Kącik – Mochnaczka Wyżna

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju informuje, że w dniu 14 października 2020 r. rozpoczyna się remont drogi gminnej nr 2507013 relacji Cichy Kącik – Mochnaczka Wyżna w km 0+920 – 1+350. W związku z powyższym na czas prowadzenia robót budowlanych zamknięty zostaje odcinek drogi gminnej. Prosimy stosować się do oznakowania drogowego.

Tagi