„Zasłużeni i znani spoczywający na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Krynicy-Zdroju"

To najnowsza pozycja wydawnicza zawierająca biogramy kryniczan i innych znanych osób, związanych z naszym miastem. Autorem książki jest Władysław Maternicki, który zebrał 116 biogramów zasłużonych osób spoczywających na krynickim cmentarzu. Wśród nich są przede wszystkim ludzie, którzy znacząco wpłynęli na rozwój Krynicy, m. in. Leon Nowotarski, Julian Zawadowski, Stefan Półchłopek, członkowie rodzin Nitribittów, Kmietowiczów, Dutkiewiczów, Mravincsicsów.

Ale możemy także znaleźć informacje o wielu innych osobach: duchownych, członkach stowarzyszeń, olimpijczykach, żołnierzach walczących na frontach całego świata, artystach, pisarzach czy lekarzach, związanych z Krynicą. Autor opisał również mniej znanych mieszkańców naszego miasta, którzy byli za życia szanowanymi obywatelami, fachowcami w swoich dziedzinach, często o ciekawych życiorysach. Zamieszczone w książce biografie powstały na podstawie materiałów źródłowych (publikacji książkowych, artykułów zamieszczanych w „Krynickich Zdrojach”, internetu, ksiąg cmentarnych), a także wspomnień: dzieci i wnuków opisywanych osób, rodziców autora i samego autora. Wydawnictwo zawiera alfabetyczny spis nazwisk wszystkich opisywanych osób, z zaznaczeniem miejsc gdzie zostały pochowane. Na końcu został dołączony plan cmentarza, podzielony na poszczególne strefy. Przy każdym biogramie znajduje się fotografia grobowca opisywanej osoby lub jej rodziny. Autorami zdjęć są: Piotr Basałyga i Juliusz Jarończyk.

Władysław Maternicki, jeden z najstarszych żyjących kryniczan, od lat zabiegał o zachowanie materialnych pamiątek z przeszłości uzdrowiska, jak i żywej historii, przekazywanej w formie wspomnień, opowiadań czy relacji. Od wielu lat jest aktywnym członkiem krynickiego Oddziału PTTK (które jest wydawcą książki), autorem artykułów opisujących historię Krynicy i jej mieszkańców, osobą znaną w środowisku lokalnym. Inspiracją do powstania tej publikacji była chęć przekazania kolejnym pokoleniom wiadomości o ludziach żyjących i działających w uzdrowisku, a osobą, która szczególnie przyczyniła się do realizacji tego pomysłu był Wiesław Piprek, przewodnik PTTK i ratownik GOPR.

Promocja książki „Zasłużeni i znani spoczywający na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Krynicy-Zdroju” odbędzie się 24 października, w piątek, o godz. 16.00 w czytelni Biblioteki Publicznej w Krynicy- Zdroju, przy ul. Nowotarskiego 1. Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia książki, zaś dochód uzyskany z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na renowację zniszczonych, zabytkowych grobowców.