Uzyskanie jednorazowej wjazdówki do strefy ruchu pieszego

Zgodnie z postanowieniami UCHWAŁY NR V.48.2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie korzystania ze strefy ruchu pieszego w Krynicy-Zdroju, wjazd pojazdów do strefy ruchu pieszego obejmującej ulice Nowotarskiego i Dietla w Krynicy-Zdroju wraz Deptakiem odbywac się może tylko za zezwoleniem Burmistrza Krynicy-Zdroju. Zezwolenia na wjazd do strefy ruchu pieszego mogą być wydawane w szczególności osobom, które stale zamieszkują w strefie ruchu pieszego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie strefy lub przebywającym w obiektach sanatoryjno-wczasowych. 
Goście przebywający w obiektach zlokalizowanych w strefie ruchu pieszego mogą otrzymać wjazdówkę w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 w kancelarii - pok. 11 (parter) w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30). Prosimy o zabranie ze sobą faktury za pobyt lub karty zabiegowej w celu potwierdzenia pobytu

Wzór wniosku o wydanie jednorazowej wjazdówki można pobrać tutaj>>

Tagi

GALERIA