Bezpłatny pakiet materiałów promocyjnych dla turystów opłacających opłatę uzdrowiskową

od 1 stycznia w ramach opłaty uzdrowiskowej każdemu turyście przysługuje pakiet materiałów promocyjnych (folder + mapka). Inkasenci uiszczajacy opłatę gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju mają możliwość odebrania pakietu bezpłatnych materiałów w sekretariacie (obok kasy) natomiast płacący przelewem proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 18 472 55 77 bądź 795 457 693

Tagi