Jak Krynica stała się stolicą Galicji

Tę mało znana kartę z dziejów naszego miasta oraz inne wydarzenia z lat I wojny światowej przybliżył słuchaczom dr Tomasz Walczyk podczas wczorajszej prelekcji (14 listopada) w Bibliotece Publicznej. Spotkanie pt. „Ze Lwowa do Krynicy. Nieznana stolica Galicji. 1914-1918” było kolejnym wydarzeniem z cyklu Kryniczanie dla Niepodległej, które realizuje w tym roku Stowarzyszenie Miłośników Krynicy, wspólnie z Biblioteką Publiczną. We wrześniu 1914 najważniejsze władze Królestwa Galicji i Lodomerii, uciekając ze Lwowa przed wojskami rosyjskimi, przybyły koleją do Krynicy.  Byli to m. in. namiestnik Michał Korytowski, marszałek sejmu Stanisław Niezabitowski, członkowie komisji, dyrekcji i departamentów oraz urzędowa Gazeta Lwowska, z red. naczelnym Adamem Krechowieckim. Autor wystąpienia opowiedział także o innych związkach Krynicy ze Lwowem, m. in. kulturalnych czy personalnych. Prelegent - dr Tomasz Walczyk jest wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Krynicy, pasjonatem historii Krynicy, kolekcjonerem, autorem artykułów m. in. do „Krynickich Zdrojów” i innych publikacji. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Krynicy oraz kuracjusze, którzy po zakończeniu wykładu podjęli dyskusję, zadawali liczne pytania.

W tej ciekawej lekcji historii, zarówno polskiej jak i lokalnej mieli okazję uczestniczyć także uczniowie z III klas gimnazjalnych ze Zespoły Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Krynicy- Zdroju. Prelekcja na temat przeniesienia stolicy Galicji ze Lwowa do Krynicy i przebiegu I wojny światowej na naszych terenach, odbyła się w szkole dzień później (15 listopada).

Spotkania zostały dofinansowane przez Gminę Krynicę- Zdrój, w ramach programu wspierającego działalność organizacji pozarządowych.

Tagi