Uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości

Data 11 listopada 1918 roku jest jedną z najważniejszych w historii naszej ojczyzny. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała upragnioną niepodległość, którą utraciła w wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Państwo niegdyś tak wielkie i sławne przestało istnieć na wiele pokoleń. Nieustanne próby Polaków zmierzające do odzyskania niepodległości, szczególnie w XIX wieku, niestety nie przynosiły powodzenia. Marzenia Polaków o niepodległości po latach walki z germanizacją i rusyfikacją nareszcie się ziściły. Ziemie zaborów: pruskiego, rosyjskiego, austriackiego na powrót złączyły się w jedność. Odzyskaliśmy niepodległość.

Krynicki deptak zapełnił się tłumami mieszkańców Krynicy-Zdroju, gości i kuracjuszów. Prowadzący obchody Artur Kobos powitał: Mariana Rybę – członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Piotra Rybę – Burmistrza-elekta Krynicy-Zdroju, Katarzynę Zygmunt – z-cę burmistrza Krynicy-Zdroju, Radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego, Radnych Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju, Wiesława Pióro – Prezesa Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A., Przedstawicieli służb mundurowych działających na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, Delegacje szkół i organizacji pozarządowych licznie zebranych w pocztach sztandarowych

Uroczystość zorganizował Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju przy wsparciu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Oddział w Krynicy-Zdroju.

Tagi

GALERIA