Opis:

Msze Świete

Niedziele i święta:
9:30

Więcej informacji:

Obecny kościół pw. św. Michała Archanioła to dawna cerkiew greckokatolicka. Wzniesiono ją w 1820 r., w miejscu poprzedniej z 1667 r., w typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Jest to cerkiew drewniana, zrębowa, z wieżą konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach. Całość wieńczą trzy baniaste wieżyczki ze ślepymi latarniami. W dobrym stanie zachowały się ikonostas regencyjno-rokokowy z XVIII w. i barokowa ambona z 1700 r.

Położenie: