Opis:

Msze Święte

Niedziela i święta:
9:30

Więcej informacji:

Obecny kościół rzymsko-katolicki pw. św. św. Kosmy i Damiana to dawna cerkiew greckokatolicka. Zbudowano ją w 1789 r., w typie sakralnego budownictwa zachodniołemkowskiego. Jest drewniana, trójdzielna, jednonawowa, konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowej. Całość wieńczą trzy baniaste kopuły. Warto zobaczyć wnętrze, które nakryte jeste sklepieniami zwierciadlanymi. Zachowany został wystrój cerkiewny - najstarszym zabytkiem jest rokokowy ikonostas z XVIII w.

Położenie: