Opis:

Msze Święte

Niedziela godz. 10:00

W dzień powszedni godz: 16:30 w każdy piątek, czwartek po I piątku, Nowenna do Miłosierdzia Bożego, każdego 16 dnia miesiąca.
W maju i październiku Msza Święta dodatkowa w środę.

Więcej informacji:

Dawniej cerkiew filialna greckokatolicka św. Jana Ewangelisty. Wzniesiona została w XVIII w. Poszczególne części cerkwi mają kształt kwadratu, prezbiterium zamknięte jest trójbocznie, z zakrystią od północy. Polichromia ornamentalna pochodzi z przeł. XIX i XX w. Przy XVIII-wiecznym ikonostasie znajdują się dwa ołtarze boczne: południowy, późnobarokowy z końca XVII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz północny, rokokowy z XVIII w. z rzeźbami św. św. Piotra i Pawła oraz obrazem św. Barbary (według tradycji podarowanym przez konfederatów barskich).

Położenie: