Opis:

Msze Święte:

Dni powszednie:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 7:10
środa i piątek: 18:00

Niedziele i święta:
7:15, 11:00

Więcej informacji:

Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Kosmy i Damiana w Bereście (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy) powstała w 1842 r. Jest to cerkiew zachodniołemkowska o konstrukcji zrębowej i pokrytych gontem ścianach. Polichromia figuralno-ornamentalna pochodzi z 1928 r. Kompletny klasycystyczny ikonostas został w XIX w. zestawiony z ikon z XVII i XVIII w., ołtarz główny z baldachimem i tabernakulum powstał w XIX w. W nawie znajdują się dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII w., w północnym słynąca łaskami ikona Opieki Bogurodzicy (Pokrow) z 1721 r.

Położenie: