Opis:

Msze Święte:

Dni powszednie:
7:00 lub 18:00 (17:00)

Niedziele i święta:
8:30

Więcej informacji:

Cerkiew filialna greckokatolicka Opieki Bogurodzicy w Krynicy - Słotwinach (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki Serca Pana Jezusa) pochodzi z lat 1887 – 88. Cerkiew zbudowana została w tradycji łemkowskiego budownictwa cerkiewnego, jednak mocno odbiega od klasycznego układu. Obecne wyposażenie świątyni, w większości przeniesione w latach 50. XX w. z kościoła parafialnego z części zdrojowej Krynicy, stanowią: ołtarz główny z obrazem Serca Jezusowego z 1898 r., boczne neorenesansowe ołtarze z końca XIX w. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego zachowały się tylko fragmenty ikonostasu.

Położenie: