Więcej informacji:

PORADNIE:

 • POZ (lekarz, pielęgniarka, położna)
 • Poradnia Alergologiczna           
 • Poradnia Leczenia Bólu                    
 • Poradnia Reumatologiczna           
 • Poradnia Medycyny Sportowej          
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 
 • Poradnia Wad Postawy
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego                          
 • Poradnia Endokrynologiczna            
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Pulmonologiczna
 • Poradnia Logopedyczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

TRANSPORT SANITARNY

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA

PRACOWNIE:

 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Pracownia EKG ,Doppler
 • Pracownia Densytometryczna 
 • Pracownia Prób Wysiłkowych,
 • Pracownia Holter EKG,Holter RR
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracownia Cytologiczna
 • Pracownia badania słuchu
 • Punkt pobrań badań laboratoryjnych
 • Sklep ortopedyczny
 • Optyk
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Położenie: