Informacja o likwidacji Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Mochnaczce

OGŁOSZENIE

Podajemy do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Mochnaczce dnia 27 czerwca 2021 r. o rozwiązaniu Stowarzyszenia rozpoczeto proces likwidacji Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Mochnaczce (zarejestrowanego w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 121936, nr REGON: 384851677). Likwidatowami Stowarzyszenia zostali Janusz Sikorski oraz Mariusz Krysa. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 12 października 2021 r., sygn. sprawy 11287/21/660, dokonał wpisu w rejestrze rozpoczęcia likwidacji Stowarzyszenia. Z tego względu wzywamy do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 6.12.2021 r. na podany ponizej adres:

Mochnaczka Niżna 20, 33-383 Tylicz.

Mochnaczka Niżna, dnia 18 listopada 2021 r.

Likwidatorzy:

Janusz Sikorski

Mariusz Krysa

Tagi