Zgłoszenia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju przypomina, że osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2019 powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju, znajdującego się przy ul. Kraszewskiego 37 w celu wypełnienia skierowań. W związku z tym że Caritas Polska nie przekazał jeszcze dokładnego terminu dostarczenia pomocy żywnościowej, zostanie on podany do informacji publicznej w późniejszym czasie.


Z pomocy w ramach programu, skorzystać mogą osoby samotnie gospodarujące oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji których dochód nie przekracza następujących kryteriów:

- osoby samotnie gospodarującej : 1 402 zł netto na osobę

- osoby w rodzinie: 1 056 zł netto na osobę w rodzinie.

Tagi