Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie dotyczące projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz "Nowy start w Małopolsce"

Na posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego rozmawiano m.in. o planach budowy i przebudowy dróg krajowych i wojewódzkichdofinansowaniu projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programach aktywizujących bezrobotnych. O możliwości rozwoju zawodowego mieszkańców Małopolski, w tym nowych programach wspomagających rozwój kariery zawodowej, mówili marszałek Witold Kozłowski oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak. O tym, jak ważne jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu Małopolan wspomniał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podpisał dziś deklarację o wzmocnieniu współpracy z WUP na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych. Zakłada ona m.in. upowszechnianie informacji oraz umożliwianie mieszkańcom Powiatu dostępu do projektów „Kierunek Kariera”„Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”. Porozumienie to podpisali także uczestniczący w konwenciewójtowie i burmistrzowie z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego. 

Konwent zdominowała problematyka rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Wojewoda Piotr Ćwikprzypomniał, że gdy w 2018 roku uruchamiano Fundusz Dróg Samorządowych dysponowano ledwie kwotą 36 mln zł. W tym roku małopolski FDS dysponuje już znacznie większymi środkami w wysokości ok. 300 mln zł. Daje to gwarancję, że w zasadzie wszystkie wnioski złożone przez samorządy mają szanse na dofinansowanie.

(tekst: miastons.pl) 

NOWY START W MAŁOPOLSCE:

Informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego>>

O projekcie>>

Ulotka informacyjna

Tagi