"Nieodnawialne źródła energii”

 

"Nieodnawialne źródła energii”*

           Nieodnawialne źródła energii to takie, których zasoby wyczerpują się i nie odnawiają  w krótkim czasie. Do źródeł takich należy: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, które wykorzystywane są jak podstawowe źródła energii dla transportu przemysłu, energetyki oraz gospodarstw domowych. Systematyczny wzrost zapotrzebowania na energię powoduje przyspieszone wyczerpywanie się zasobów tych paliw oraz wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska. W jaki sposób?

Węgiel kamienny to skała osadowa pochodzenia roślinnego. Zalega na różnych głębokościach i ma różną wartość kaloryczną co wpływa na opłacalność eksploatacji. Podczas spalania węgla i ropy naftowej uwalniane są duże ilości tlenków węgla, tlenków siarki, tlenków azotu, rtęci i ołowiu. Są to substancje szkodliwe dla środowiska i człowieka. Węgiel brunatny  to też skała osadowa pochodzenia roślinnego. Jednak ze względu na duże straty tego surowca podczas transportu koszt użytkowania są znacznie większy.

Ropa naftowa to surowiec skalny, złożony z naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych. Jej złoża występują pod powierzchnią ziemi. Często złożom ropy towarzyszy warstwa z gazem ziemnym. Surowiec ten jest wykorzystywany do tworzenia m.in. benzyny, nafty, olejów, parafiny, smarów, asfaltów, mazutów, wazelin i wielu materiałów syntetycznych. Głównymi rejonami wydobywającymi ropę są: szelf Morza Północnego (w Europie), zagłębie Zachodniosyberyjskie (w Azji), surowiec ten wydobywa się również w Ameryce Północnej i  Południowej. W Polsce zasoby ropy są minimalne dlatego musimy importować ją z innych krajów-przede wszystkim Rosji.

            Gaz ziemny jest paliwem kopalnym, zbiera się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (ponad 90 %). Jest paliwem znacznie droższym od węgla kamiennego, ale równocześnie o wiele bardziej ekologicznym, zwłaszcza  jeżeli chodzi o emisję szkodliwych substancji (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, siarki). W Polsce wydobycie gazu pokrywa jedynie około 30% zapotrzebowania. Dlatego nadzieją w tej kwestii jest nowa technologia wydobycia gazu ziemnego z łupków skalnych. Szacuje się, że Polska posiada bogate zasoby tego surowca, które mogłyby spowodować całkowitą samowystarczalność naszego kraju.

 

 

*Artykuł powstał w ramach kampanii edukacyjnej organizowanej dla mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju związanej z projektem pn. ,,Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krynicy-Zdroju przez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. 

Tagi