XIX w. Krynica w nieznanych zbiorach Antoniego Schneidera

Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Krynicy, które działa przy Bibliotece Publicznej, wzięli udział w dwóch wyjazdach studyjnych do Archiwum Państwowego w Krakowie i w Nowym Sączu. Wizyty odbyły się w listopadzie br, w ramach projektu Kryniczanie dla Niepodległej i miały na celu dotarcie do ciekawych materiałów dotyczących Krynicy, a szczególnie z okresu 1914-1918. Dla pasjonatów historii lokalnej obydwie wizyty okazały się bardzo owocne, ale także pozwoliły na zdobycie nowej wiedzy z zakresu samodzielnych poszukiwań archiwalnych.

Pierwszy wyjazd, do Krakowa, był związany z zapoznaniem się z zbiorami Oddziału I Archiwum Narodowego na Wawelu - Akt staropolskich grodzkich i ziemskich, archiwów rodów i rodzin, kolekcji i zbiorów. Członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w prelekcji na temat funkcjonowania archiwum i jego zbiorów, którą poprowadził kierownik tej placówki - Wiesław Filipczyk. Uczestnicy spotkania mieli wyjątkową okazję do obejrzenia oryginalnych materiałów: rękopisów, starych ksiąg czy dokumentów królewskich. Wśród szczególnie cennych jednostek zaprezentowanych na pokazie znalazły się: najstarsza księga Sądu Grodzkiego w Krakowie z 1370 r., list hetmana koronnego Jana Chodkiewicza, dokument podpisany przez króla Zygmunta Wazę, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego czy dokumenty, listy z autografem Napoleona Bonaparte, Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i wiele innych. Druga część spotkania była poświęcona poznaniu nieznanych materiałów dotyczących Krynicy. Była to tzw. Teka Schneidera – zbiór różnych dokumentów, rękopisów, wycinków i publikacji z okresu XIX w. Antoni Schneider, etnograf i kolekcjoner ze Lwowa jeździł i gromadził materiały na temat wszystkich miejscowości Galicji, z myślą o wydaniu encyklopedii krajoznawczej. 

W ramach drugiego spotkania zaplanowano zwiedzanie archiwum w Nowym Saczu, prelekcję na temat zbiorów oraz możliwości poszukiwania informacji z wykorzystaniem portalu szkukajwarchiwach.pl. Szczególne zainteresowanie członków Stowarzyszenia wzbudziły Księgi metrykalne z Krynicy, Teczki dokumentów dotyczące Nikifora, Jana Kiepury czy krynickich pensjonatów, Komisji Zdrojowej. Prezentację i pokaz przygotowała pani Agnieszka Filipek.

Działanie zostało dofinansowane przez Gminę Krynicę- Zdrój, w ramach programu wspierającego działalność organizacji pozarządowych.

Współorganizatorzy: Biblioteka Publiczna i Urząd Miejski w Krynicy- Zdroju.

 

Tagi