Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

MPGK Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju informuje mieszkańców, iż przystępuje do odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Krynica-Zdrój w niżej podanych terminach :

17.09.2018 (poniedziałek) Polany, Berest

18.09.2018 (wtorek) Czyrna, Piorunka

19.09.2018 (środa) Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna

20.09.2018 (czwartek) Tylicz, Muszynka

24.09.2018 (poniedziałek)
ul. Pułaskiego i wszystkie ulice boczne,
ul. Nowotarskiego, Bulwary Dietla, ul. Zdrojowa,
ul. Piękna, ul. Kościuszki, ul. Szkolna, ul. Zamkowa,

25.09.2018 (wtorek)
ul. Piłsudskiego i wszystkie ulice boczne, ul. Słotwińska,
ul. Stara Droga, ul. Jaworowa,

26.09.2018 (środa)
ul. Kraszewskiego i wszystkie ulice boczne,

27.09.2018 (czwartek)
ul. Czarny Potok, ul. Reymonta, ul. Ludowa,

28.09.2018 (piątek)
ul. Źródlana, ul. Słoneczna,

W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie w/w odpadów i wystawienie do drogi głównej w dniu wywozu do godziny 8.00.

Jednocześnie informujemy, że odpady inne niż wielkogabarytowe nie będą odbierane.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

18 444 12 03, 18 444 12 97, 18 471 28 71

Podczas akcji zbieramy:

  • radia, telewizory, komputery oraz inny sprzęt elektroniczny,
  • lodówki, zamrażarki, pralki, wirówki, zlewozmywaki, wanny, kuchenki gazowe, kuchenki węglowe oraz inny sprzęt AGD,
  • meble, tapczany, wersalki, materace, dywany itp.
  • duże zabawki, rowery, wózki dziecięce itp.,
  • zużyte opony.

Odpady których podczas akcji nie wystawiamy:

  • odpady komunalne zmieszane,
  • odpady remontowo budowlane (gruz, styropian, szyby, opakowania po farbach, klejach itp.),
  • odpady biodegradowalne (trawa, gałęzie, liście itp.).

UWAGA! Odpady nie objęte „zbiórką” nie będą odbierane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krynicy-Zdroju. Odpady takie zostaną potraktowane jako zaśmiecanie miasta i gminy. O zaistnieniu w/w sytuacji zostanie niezwłocznie powiadomiona Straż Miejska w Krynicy-Zdroju.

Skąd odbieramy

Odbiorowi podlegają odpady, które zostały wystawione przy drodze głównej (droga gminna, powiatowa, wojewódzka, itp.) lub przy pergolach śmietnikowych.

Odpady wielkogabarytowe wystawione w innych miejscach niż wymienione wyżej lub
w miejscach, do których nie został zapewniony dojazd nie będą podlegały odbiorowi.

Odpady należy wystawić w sposób umożliwiający przejście lub przejazd, w terminach podanych w harmonogramie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Po terminie określonym w harmonogramie każdy właściciel nieruchomości będzie mógł pozbyć się odpadów wielkogabarytowych za dodatkową opłatą na indywidualne zlecenie.
W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. gospodarki odpadami tel. 18 444 12 03, 18 444 12 97, 18 471 28 71,

e-mail: biuro@mpgk-krynica.pl

Tagi