Rozpoczynamy pracę nad projektem Kurort Krynica

12 czerwca podpisano umowę z firmami Park-M sp. z o.o oraz WOD-BUD Śleziak Sp jawna na dwa pierwsze zadania z programu Kurort Krynica.

Do końca roku zakończona zostanie renowacja Parku im. Mieczysława Dukieta, czyli parku gdzie znajduję się m.in. fontanna „setka”

Zmodernizowane zostaną elementy małej architektury i wyposażenia parku (m.in. fontanny, które zyskają nowoczesną formę -  w tym możliwość korzystania z nich, jako formy placu wodnego), a przestrzeń parkowa zostanie uzupełniona o nowe atrakcyjne elementy, takie jak schody terenowe z siedziskami oraz leżakami. Kompleksowej modernizacji poddane zostanie oświetlenie parkowe, a nasadzenia zieleni pozwolą stworzyć nowe aranżacje istniejących wnętrz parkowych. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie publiczna toaleta, która na górnej kondygnacji uzupełniona zostanie o toaletę dla osób niepełnosprawnych i dodatkową funkcję galeryjno-wystawienniczą.

Wartość projektu po przetargu: 8 899 707,36 zł
Dofinansowanie: 5 985 085,66 zł                                             
Wkład własny: 2 914 621,70 zł

Druga podpisana umowa dotyczy rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie Janówka w Krynicy-Zdroju.

Inwestycja jest realizowana w trybie „zaprojektuj i buduj” i podzielona jest na dwa etapy. I etap, który przewidziany jest do 30 grudnia br. to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych, opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego odnośnie realizacji etapu II. Roboty budowlane rozpoczną się w 2019 r. i potrwają najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r.

W ramach projektu terenom parkowo-spacerowym pomiędzy Bulwarami Dietla a Pijalnią Jana przywrócony zostanie charakter przestrzeni publicznej w jej historycznej formie tj. reprezentacyjnego salonu uzdrowiskowego z zaakcentowaniem elementami ogrodu modernistycznego. Układ komunikacyjny - w niezmienionej formie (wzdłuż al. Nikifora) zostanie wykonany z nowej nawierzchni,  nowe nasadzenia roślinności, powstanie reprezentacyjny plac przed pijalnią, całość zostanie oświetlona stylowymi latarniami i uzupełniona ławkami w atrakcyjnych formach architektonicznych. Odnowiona zostanie fontanna. Przebudowany zostanie modernistyczny mostek na potokiem Palenica, a także koryto potoku, które dzięki temu lepiej „wpisze się” w przestrzeń parkową.

 

Wartość projektu po przetargu: 6 702 024,75 zł
Dofinansowanie: 4 444 713,11 zł                                            
Wkład własny: 2 257 311,64 zł  

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020.

Tagi

GALERIA