Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – ruszyła 3 edycja

W ramach 3. Edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan.

Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. Pracownicy Urzędu będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r.

W ramach działań przybliżających cel i zasady BO Małopolski przewidziano warsztaty edukacyjno-informacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Małopolski.

Warsztaty w Nowym Sączu odbędą się 20 kwietnia, g. 17.00, MCDN ODN Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

Szczegółowe informacje dot. BO Małopolski: www.bo.malopolska.pl

Tagi