Summer English Camp 2018 - letnie zajęcia języka angielskiego z amerykańską kadrą

SUMMER ENGLISH CAMP 2018
letnie zajęcia języka angielskiego z amerykańską kadrą

Zapraszamy GIMNAZJALISTÓW oraz UCZNIÓW KLAS 5-7 szkół podstawowych z terenu Gminy Krynicy-Zdroju
do udziału w WAKACYJNYCH ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROWADZONYCH PRZEZ AMERYKAŃSKICH NAUCZYCIELI I STAŻYSTÓW – wolontariuszy Fundacji Kościuszkowskiej.

Celem warsztatów jest:
- rozwinięcie umiejętności konwersacji w języku angielskim,
- zbudowanie pewności siebie w stosowaniu języka obcego na co dzień,
- zapoznanie z amerykańską kulturą.

Termin: 25.06.-06.07.2018 r.
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Krynicy-Zdroju, ul. Szkolna 3.

Oferta:
- 10 dni zajęć WYŁĄCZNIE W JĘZYKU ANGIELSKIM
- warsztaty programowe językowe, konwersacje, zajęcia multimedialne, zajęcia sportowe, zabawy integracyjne realizowane przez amerykańską kadrę – stypendystów Kosciuszko Foundation
- materiały dydaktyczne
- grupy maks. 15-os.
- obiad dwudaniowy
- opieka.

Opłata za uczestnictwo w SEC wynosi 550,00 zł od osoby.

Zaliczkę w wysokości 250,00 zł należy wpłacić do 30 kwietnia 2018 r. W przypadku braku wpłaty zaliczki do 30 kwietnia 2018 r. dziecko zostaje skreślone z listy uczestników.

Pozostałą opłatę w wysokości 300,00 zł należy przesłać najpóźniej do 8 czerwca 2018 r.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
ul. Kraszewskiego 7, nr konta  53 8802 0002 2001 0000 1401 0001, tytułem: Summer English Camp, imię i nazwisko dziecka.

Podstawą kwalifikacji uczestnika na Summer English Camp jest:
- kolejność zgłoszenia,
- spełnienie kryterium wiekowego,
- złożenie prawidłowo wypełnionej deklaracji (Załącznik nr 1) uczestnictwa w SEC wraz z obowiązującymi załącznikami: oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 2). Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju,
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, z dopiskiem na kopercie „SEC 2018”,
- dokonanie opłaty za uczestnictwo w określonym Regulaminem terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Lokalnego, tel. 18 472 55 07, 18 472 55 14 lub e-mail: krynica@onet.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w letnich warsztatach języka angielskiego

Załącznik nr 1 - deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika

Organizator Summer English Camp 2018:  Gmina Krynica-Zdrój we współpracy z Fundacją Kościuszkowską

Tagi