Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego” działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tytuł operacji Numer przedsięwzięcia Nazwa przedsięwzięcia Numer naboru Termin naboru
Konkurs I.1.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 1/2018 08.01.2018-22.01.2018
Konkurs II.1.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej – Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kultury. 2/2018
Konkurs I.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – Liczba  operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 3/2018

Ogłoszenia o naborach wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej: www.perlybeskidu.pl w Aktualnościach oraz w zakładce Nabory/nabory aktualne. Więcej informacji o naborach udziela Biuro Stowarzyszenia: tel. 18 44 97 135 lub 603 114 489, e-mail: biuro@perlybeskidu.pl.

Tagi