Europa Karpat - spotkanie w sprawie współpracy miast karpackich

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Prezydentów i Burmistrzów miast karpackich o zacieśnianiu współpracy miast: Przemyśl, Rużemberok, Truskawiec, Sarospatak, Krynica-Zdrój. Organizatorem, gospodarzem i inicjatorem wydarzenia był Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Tagi