LGD Perły Beskidu Sądeckiego - Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjno-doradczych

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na rozwój działalności oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę lub przebudowę ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - na spotkania konsultacyjno-doradcze w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD

Spotkania organizowane są w ramach Harmonogramu realizacji Planu komunikacji na 2017 rok -  działanie komunikacyjne "Spotkania konsultacyjno-doradcze".

Podczas spotkań prowadzonych przez pracowników Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego będzie można uzyskać szczegółowe informacje o planowanym wsparciu, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, realizacji i rozliczaniu  projektów.

Harmonogram planownaych spotkań konsultacyjno-doradczych w poszczeólnych gminach

Tagi