CENTRUM POMOCY

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej Gminy Krynicy–Zdroju lub jej jednostki podległej

Opis sprawy
Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej Gminy Krynicy–Zdroju lub jej jednostki podległej 

Formularze/Wnioski do pobrania
wniosek o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej Gminy Krynicy–Zdroju lub jej jednostki podległej

Jednostka/osoba odpowiedzialna
Referat Gospodarki Lokalowej
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
                                                              

Miejsce składania dokumentów
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica-Zdrój
pok. nr 15
godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8:00-16:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Podstawa prawna
Uchwała Nr L/349/10 Rady Miejskiej w Krynicy–Zdroju z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg